сряда, 8 юни 2011 г.

Gucci has won the battle for the brand G - Gucci спечели битката за марка G


Европейският съд се произнесе в полза на Guccio Gucci SpA в спора им с Guilty относно заявена от тази фирма европейска марка G за стоките от класове 9, 18 и 25.
Gucci притежава множество марки G заявени в тези класове.
Съдът потвърждава решението на Апелативния борд за отказ на регистрация за тази марка.
Според решението на съда макар визуално да има разлика в графичното представяне на между марките то концептуално и фонетично те са идентични. Към това може да се добави факта, че всички марки на Gucci са общоизвестни.
Съдът счита че е обичайно за модната индустрия марките да бъдат използвани в различни стилове и визия, които се променят малко или много с времето и модата. Това обаче не променя силната асоциативна връзка, която тези марки имат помежду си.
информация на Marques Class 46.
English version

The European Court ruled in favor of Guccio Gucci SpA in their dispute with Guilty concerning European mark G applied for goods in Classes 9, 18 and 25.
Gucci owns numerous trade marks G stated in these classes.
The court upheld the Board of Appeal's decision to refuse registration of that mark.
According to the decision of the court, though visually there is a difference in the graphical presentation of the marks
they are phonetically and conceptually identical. To this must be added the fact that all brands of Gucci are well known.
The Court considers that it is customary for the fashion industry brands to be used in different styles and visions that change more or less with time and fashion. This does not change the strong associative link that these trademarks have to each other.
information Marques Class 46.