петък, 24 юни 2011 г.

New Top Level Domains (gTLDs) - Нови домейни от първо ниво ( gTLDs)

ICANN обяви историческото си решение за появата на нови домейни от първо ниво ( gTLDs) с което беше сложен край на продължилата дълго време дискусия по въпроса.
Това решение е революционно, тъй като предоставя неограничени възможности пред домейн имената в интернет пространството.
Считано от 12 януари 2012 всяка компания или заинтересовано лице може да регистрира домейн от том ниво, като .apple, .canon, .paris, .london и тн.
Това удоволствие ще струва 185 хиляди долара.
ICANN предвижда широко мащабна PR кампания, която да анонсира новите възможности за създаване на домейн имена.English version

ICANN announced its historic decision for new Top Level Domains (gTLDs) which had ended the long-lasting debate on the issue.
This solution is revolutionary because it provides unlimited opportunities for domain names on the web.
As from January 12, 2012, any interested person or company can register a domain of top level, such as .apple, .canon, .paris,. .london and so on.
This pleasure will cost 185,000 dollars.
ICANN provides large-scale PR campaign to announce new opportunities to create domain names.