сряда, 17 август 2011 г.

Pierre Cardin become a brand for tablet - Pierre Cardin става марка и за таблети

Pierre Cardin ще бъде първата марка от света на модата, която ще започне да бъде използвана за таблети, които да конкурират iPad и други подобни.
Таблетът ще носи името Pierre Cardin PC-7006 tablet и естествено ще бъде издържан в модната линия на известната марка.
Той ще бъде произвеждан от Samsung, ще притежава 1-GHz Cortex A8 процесор, 7 инча екран и софтуер на Android.
За разлика обаче от дрехите, където тези под марка Pierre Cardin са доста скъпи, въпросният таблет е на цена едва 275 долара в сравнение с над 400 долара за iPad.
Тук интересното е от една страна опита на модна марка да навлезе в света на технологиите, където към момента се правят най-големите пари, и от друга страна опита на Samsung, които ще произвеждат този таблет, да се свърже повече с модата, което да му позволи да създава модни тенденции в бъдеще използвайки подобни известни марки.

English version

Pierre Cardin will be the first brand from the world of fashion which will be used for tablets to compete iPad and the like.
The tablet will be called Pierre Cardin PC-7006 and will naturally be passed in the line of the
famous fashion brand.
It will be manufactured by Samsung, will have 1-GHz Cortex A8 processor, 7 inch screen and software for Android.
However, unlike clothes, where those under the brand Pierre Cardin are quite expensive, the said tablet is priced at only 275 dollars compared to 400 dollars for the iPad.
It is interesting on one hand the experience of fashion brand to enter into the world of technology, where currently is making the biggest money, and secondly the experience of Samsung which will produce this tablet to connect more with fashion, which allow him to establish trends in the future using similar brands.