понеделник, 30 януари 2012 г.

ATRIUM не може да бъде търговска марка - ATRIUM can not be trademark


Според решение T-513/10 на Европейския съд, думата ATRIUM не може да бъде регистрирана, като търговска марка за стоките от класове 19 и 27.
Латинската дума ATRIUM се отнася до отворено вътрешно пространство в една сграда, което води до стаи около него. Това архитектурно решение е познато от древен Рим и все още е използвано в съвременната архитектура. Поради това думата ATRIUM е описателна за стоките посочени в класове 19 и 27.
информация на Marques Class 46.

English version

According to the decision of the European Court T-513/10, the word ATRIUM can not be registered as a trademark for goods in Classes 19 and 27.
The Latin word ATRIUM refers to an open interior space in a building which leading to rooms around it. This architecture is known from ancient Rome and is still used in modern architecture. Consequently ATRIUM is descriptive of the goods mentioned in classes 19 and 27.
Information Marques Class 46.