понеделник, 5 ноември 2012 г.

OHIM удължава срокове заради урагана Санди - OHIM extended time limits because of the Hurricane Sandy

Като се има впредвид урагана Санди, OHIM взе решение да удължи процедурните срокове за работа с ведомството, които изтичат в периода от 28.10.2012 до 11.11.2012.
Изтичащите срокове в този период се удължават до 11.12.2012.
Това удължаване засяга засегнатите от урагана държави ( в частност САЩ и Канада).
Причината за удължаването на сроковете е в невъзможността за осъществяване на комуникация с тези държави поради урагана, с което се възпрепятства спазването на съответните срокове.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Bearing in mind the Hurricane Sandy, OHIM has decided to extend all time limits expiring between 28 October 2012 and 11 November 2012.
These time limits are extended until 11 December 2012.
The extension concerns all countries affected by the  Hurricane Sandy ( in particular US and Canada).
The reason for that extension is the inability of communications with those countries which prevents compliance with the relevant time limits.
More information can be found here.