петък, 22 февруари 2013 г.

Global Brand Database е обновена - Global Brand Database is updated

WIPO съобщи новината за разширяването на Global Brand Database с включването на базата данни на USPTO за марки в САЩ.
По този начин Global Brand Database вече обхваща над 10 милиона марки па цял свят. Това превръща базата в най-голямата база данни за марки със свободен достъп.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO has announced for the expansion of Global Brand Database which now including the USPTO database for trademarks.
Thus, the Global Brand Database includes more than 10 million marks around the world. This makes the database the largest database of marks with free access.
More information can be found here.