вторник, 24 юни 2014 г.

Аржентина въведе електронни сертификати за марки - Argentina introduced electronic certificates for trademarks

IP Tango съобщава за нововъведения относно регистрацията на търговски марки в Аржентина. 
Докато отборът на Аржентина играе на световното първенство в Бразилия, Патентното ведомство на страната въведе електронни сертификати за регистрирани и подновени марки. 
Това е част от въвеждането на нова електронна система за регистрация на марки, която да замени поетапно хартиеното заявяване на марки.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Tango reports for some innovations regarding the registration of trademarks in Argentina.  
While the Argentinian's foodball team team is playing on the World Cup in Brazil, the Patent Office of the country introduces electronic certificates for registered and renewed trademarks.
This is part of the introduction of a new electronic system for registration of trademarks, which would replace paper filing. More information can be found here.