понеделник, 18 август 2014 г.

Може ли маймуна да бъде автор? - Can macaque to be an author?

IP Kat съобщава за интересен казус касаещ публикувана в Wikipedia снимка.
Фотографът David Slater претендира, че а автор на снимката, която изобразява маймуна макак. Проблемът е че снимката е направена не от фотографа, а от самата маймуна, която взима фотоапарата му и прави няколко снимки на случаен принцип.
Според Wikipedia въпросната снимка няма авторско право, тъй като не е направена от самия фотограф.
Според David Slater обаче той е автора на снимката, тъй като е направил всички нужни настройки на фотоапарата, а маймуната само е натиснала бутона за снимки.

Интересен казус. Ключовото тук е какво представлява интелектуалното усилие за направата на снимката - настройките на апарата или предпочитанието на маймуната кога и как точно да наприви снимката. Може би въпросът е дали маймуната е проявила интелектуално усилие и до каква степен това може да бъде творчески продукт, в кръга на шегата естествено.

English version

IP Kat reports an interesting case study concerning a photo published by Wikipedia.
Photographer David Slater claims that he is the author of a photograph that depicts macaque monkey. The problem is that the photo was not taken by the photographer, but by the monkey which takes his camera and make some pictures randomly.
According to Wikipedia there is no copyright because the photographer didn't make the photo.
According to David Slater, he is the author of the picture because did all necessary settings on the camera, the monkey only press the button.  
This is very interesting case study. The key issue here is weather the macaque made an intellectual effort to make the photo or not, a joke of course.