петък, 12 септември 2014 г.

Кувейт се присъедини към Бернската конвенция - Kuwait joined the Berne Convention

WIPO съобщава за присъединяването на Кувейт към Бернската конвенция за закрилата на литературните и художествени произведения. 
Конвенцията влиза в сила за Кувейт от 02.12.2014.
Повече информация тук.

English version

WIPO informs about the Kuwaiti accession to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
The Convention enters into force for Kuwait on 02/12/2014.  
More information here.