четвъртък, 19 февруари 2015 г.

Samsung загуби съдебно дело за 15 милиона в САЩ - Samsung lost a lawsuit for 15 million in US

WIPR съобщава за загубено съдебно дело от Samsung в Тексас, САЩ. Делото касае претенция от страна на патентопритежателя Rembrandt за нарушаване на негов патент № 9,023,580 касаещ Bluetooth комуникационен метод, от страна на южнокорейската компания.
Samsung опитват да анулират патента на база липса на новост и оригиналност но USPTO отхвърля искането поради липса на достатъчно доказателства.
Съдът в Тексас приема, че Samsung е нарушил въпросният патент и налага обезщетение в размер на 15 милиона долара.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPR reports about a lostlawsuit by Samsung in Texas, USA. The case concerns the claim of the patent owner Rembrandt for violating of its patent № 9,023,580 concerning Bluetooth communication method, by the Sought Korean company.
Samsung tried to invalidate the patent based on lack of novelty and originality but USPTO dismissed this request due to insufficient evidences.
The Texas Court accepts that Samsung has infringed the patent at issue and ordered a compensation in the amount of $ 15 million.
More information can be found here.