четвъртък, 5 февруари 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Стратегически план 2020 - Обществено допитване. За повече информация тук. 

2.  Извънредно: пиратството в Норвегия е почти елиминирано. За повече информация тук. 

3. "Магурата" - под защитата на ЮНЕСКО За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version
 
1. Strategic Plan 2020 - Public consultations. For more information here.

2. Breaking news: Piracy in Norway is almost eliminated. For more information here.

3. "Magura" - under the protection of UNESCO For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.