вторник, 5 май 2015 г.

Нови помощни средства от OHIM - New helpful tools from OHIM

Marques Class 46 съобщава за предстоящото въвеждане на нов софтуер от OHIM, който ще помага на заявителите на търговски марки при определяне на списъците класове стоки и услуги. Новата система ще бъде базирана на TM Class.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reports about the forthcoming introduction of a new tool by OHIM, which will help trademark applicants in determining lists of goods and services. The new system will be based on TM Class.
More information can be found here.