сряда, 2 септември 2015 г.

Adidas съди американска компания на база своя общоизвестна марка - Adidas sues American company based on its well-known mark

WIPR съобщава новината за започнато съдебно дело от Adidas срещу американската търговска верига Forever 21, която продава детски дрехи използващи трите линии характерни за облеклата на Adidas.
Според немската компания това е нарушаване на нейна общоизвестна фигуративна марка използвана в продължение на дълги години на територията на САЩ. 
Използването на посочената марка от страна на Forever 21 може да създаде объркване в потребителите относно производственият източник, твърдят от Adidas.
Това не е първият случай в който Adidas завежда съдебно дело за трите линии. Предстой решение на съда в Орегон.

English version

WIPR reports about a new lawsuit this time against the US retailer Forever 21 initiated by ADIDAS based on the fact that the US company sells children’s jumpers that have stripes on the shoulders and arms, resembling the three-stripes trademark owned by Adidas.
According to the German company that is a violation of its well-known figurative mark which has been used in the United States for many years.
The use of the mark by Forever 21 may create confusion in consumers about the manufacturing source Adidas claimed.
This is not the first time when Adidas filed a lawsuit for its trademark. We expect the 
decision of the court in Oregon.