петък, 27 ноември 2015 г.

Промени в законодателството за търговски марки в Индия

The Controller of Patents, Designs and Trademarks на Индия публикува предложения за промени в законодателството касаещо регистрацията на търговски марки в страната. По-важните и интересни предложения са:

- 100% увеличение на почти всички такси за регистрация на марки в страната. Допълнително ще се дължи и 10% при заявяване на марки на хартиен носител.

- Декларацията за реално използване на заявена марка става задължителна.

- Ведомството ще има правото да обявява марки за общоизвестни, да определя критериите за това, както и да поддържа списък с такива марки, като ще има и правото да премахва марки от този списък при допуснати грешки в процедурата по доказване на общоизвестност.

- Според предложението звуковите марки вече ще могат да бъдат регистрирани в страната.

Повече информация може да откриете тук.