сряда, 2 декември 2015 г.

Jaguar загуби дело за марка касаеща Land Rover

Европейският съд излезе с решение по дело T‑629/14, Jaguar Land Rover Ltd v  OHIM. Делото касая опит на Jaguar да регистрира следната европейска марка за класове 12, 14, 28:

OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания, липса на отличителност за следните стоки:

- Клас 12: "Превозни средства; Апарати за придвижване по земя, вода и въздух, линейки, Автомобили, Автомобили, Колички за голф, Електрически превозни средства, военни превозни средства за транспорт, Моторни къщи, Хладилни превозни средства, превозни средства за дистанционно управление, различни от играчки, спортни автомобили, микробуси [средства], Превозни средства за придвижване по земя, въздух, вода или железопътен транспорт, автомобилни органи, Automobile шаси, автомобилни качулки, органи за превозни средства, Абсорбатори за превозни средства, шасито на превозното средство, капаци на превозни средства [образна] ";

- Клас 28: "Игри и играчки, игри, радиоуправляеми играчки, превозни средства умален модел комплекти [играчки], модел превозни средства мащаб, превозни средства играчки, Играчки".

Решението е обжалвано. Апелативният борд отменя решението само за стоките:
"Апарати за придвижване по въздух или по вода". 
Съдът потвърждава това решение, като приема, че формата на автомобила представен от
Jaguar, макар да има отделни отличителни елементи, като цяло не се различава от стандартната визия на подобен тип автомобили.