вторник, 21 юли 2015 г.

Нови такси за регистрация на международни марки в Сан Марино - New fees for registration of international trademarks in San Marino

WIPO оповести нови индивидуални такси за посочване на Сан Марино в заявки за международни марки. Таксите влизат в сила от 16.08.2015 и са както следва:English version

WIPO announced the introduction of new individual fees for designation of San Marino in international applications for trademarks. The fees will take into affect on 16.08.2015 and are as follow: