петък, 10 февруари 2017 г.

Камбоджа призна европейските патенти

Европейското патентно ведомство съобщава за подписано споразумение с Камбоджа с което страната приема валидността на европейски патенти на своята територия. Това прави Камбоджа първата азиатска държава, която признава действието на европейски патенти.
Споразумението влиза в сила от 01.07.2017г.
По този начин заявители на европейски патенти ще могат да получат закрила в 43 държави в и извън Европа.
Основната причина на Камбоджа да признае валидността на тези патенти на територията си е възможността да привличе интереса на европейски компании да развиват бизнес на нейна територия.
Повече информация тук.