понеделник, 27 февруари 2017 г.

Авторскоправна закрила в Обединените Арабски Емирства

IP Kat публикува интересна статия на Vanessa Delnaud от дубайския офис на Gowling WLG относно авторскоправната закрила в Обединените Арабски Емирства.
Един от интересните факти за това законодателство е че то е значително по-близо до френското отколкото до английското такова.
Някой от по-важните моменти при защита на авторски права в страната са:

- правата върху произведения създадени от служители или наети лица могат да се прехвърлят само чрез договор.  Отстъпените права трябва да бъдат посочени изчерпателно, трябва да се посочи целта на тяхното отстъпване, както и територията за които са отстъпени;
- не е възможно да се отстъпват права за произведения създавани в бъдеще време;
- не е възможно прехвърляне на моралните права на автора, възможно е обаче автора да приеме да не се възползва от тях, за което трябва писмен договор описващ конкретните произведения и начина на тяхното ползване.
Повече информация тук.