понеделник, 20 ноември 2017 г.

Правоприлагане на права върху търговски марки в Бенелюкс

LYDIAN публикува статия в Lexology, която излага информация за законодателството в Бенелюкс за правоприлагане права върху търговска марка.
Статията разглежда следните въпроси:

- Кои съдилища са отговорни за разглеждане на такива дела?
- Какви действия могат да бъдат предприети при нарушаване на права върху марки?
- Кой може да предприеме съдебни действия при нарушаване на парва върху марки?
- Какви времени мерки могат да бъдат предприети?
- Какви обезщетения могат да бъдат получени?
- Какви са наличните гранични мерки?
- Каква защита могат да ползват нарушителите на права?

Повече информация може да откриете тук.