петък, 10 ноември 2017 г.

EcoSilver може да бъде европейска марка за благородни метали

Апелативният борд на EUIPO излезе с решение по казус R 362/2017-4, който касае опит за регистрация на следната комбинирана европейска марка за класове:
Клас 6 - Общи метали и техните сплави; Метални строителни материали; преносими сгради на
метал; метални материали за железопътни линии; неелектрически кабели и жици от обикновен метал;
железария, малки метални изделия; тръби от метал; Сейфове; общи метали;
Руди.
Клас 14 - Благородни метали и техните сплави; бижута, скъпоценни камъни; хорологична и хронологична
инструменти; скъпоценни метали.
Клас 40 - Обработка на материали, а именно метално покритие; лечение на скъпоценни и общи
метали; обработка на сплави.

Срещу тази марка е постановен отказ на абсолютни основания член 7(1)(b) и (c) EUTMR във връзка с член 7(2) EUTMR - липса на отличителност относно посочените стоки и услуги.
Думата Silver е описание на благороден метал, а ECO означава екологичен. Наличието на графични елементи, така както са представени не е достатъчно за да преодолее липсата на отличителност на знака.
Апелативният борд анулира това решение, тъй като счита че комбинацията между двете думи и графичните елементи е достатъчна за да създаде нужната степен на отличителност на марката.
Причините за това са че не е ясно какво означава точно екологично сребно, за да бъде терминът описателен. В допълнение наличието на изображение на човешка фигура в комбинацията с цветове не допринася за липсата на отличителност на марката, а точно обратното.
Източник: Lexology.