вторник, 19 декември 2017 г.

Русия се присъедини към Хагската спогодба

WIPO съобщава за присъединяването на Русия към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни.
Спогодбата ще влезе в сила за страната считано от 28.02.2018, след което Русия ще може да бъде посочвана в международни заявки за дизайни.
Страната е 53 държава членка на Хагската спогодба.
Повече информация тук.