петък, 15 декември 2017 г.

Apple спечели дело за търговска марка срещу Xiaomi

Общият съд на ЕС излезе с решение по дело между Apple и китайската технологична компания Xiaomi относно опит на последната да регистрира европейска марка MI PAD.
Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранни марки iPAD притежание на Apple.
EUIPO приема, че е налице нужната степен на сходство между знаците, като единствената разлика е началната буква М, която обаче не може да преодолее наличното сходство имайки предвид и идентичността и сходството на стоките.
Европейският съд потвърждава това решение.
Източник: WIPR.