петък, 22 декември 2017 г.

Кратки IP новини

1. Ново изследване на патентите потвърждава ръст в технологиите от Четвъртата индустриална революция. За повече информация тук. 

2. Основни правни капани: Защитете вашата поверителна информация. За повече информация тук. 

3. Building Respect for IP Update. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.