сряда, 21 март 2018 г.

Великобритания се присъедини към Хагската спогодба

WIPO съобщава за присъединяването на Великобритания към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни. По този начин страните членки на спогодбата стават 54. Документът влиза в сила за страната считано от 13.06.2018.
Повече информация тук.