сряда, 28 август 2019 г.

Honda спечели спор за търговска марка във Великобритания

Honda спечели опозиция срещу заявена във Великобритания търговска марка „Vtecdirect“ в клас 37 - „монтирането и монтажа на части за превозни средства; поддръжката, ремонта и обслужването на превозни средства ”.
Срещу тази марка японската компания противопоставя по-ранна своя марка ‘VTEC’ в клас 12.
В своята преценка Патентното ведомство на страната приема, че марките са объркващо сходни. Макар и да са за различни класове, посочените стоки от клас 12 и услугите от клас 37 са допълващи се. По отношение на знаците, има наличие на визуално сходство относно частта VTEC. Наличието на DIRECT съдздава различно концептуално възприятие но това не е достатъчно за да преодолее наличното сходство имайки предвид и слабо отличителният характер на думата.
Доводът на заявителя, че марките не са сходни поради различният бизнес модел на компаниите и факта, че той подпомага продажбите на продуктите на Honda, е отхвърлен. Ролята на една търговска марка е да посочва производствен и търговски източник на обозначените стоки и услуги, а не да подпомага чужда марка или производител.
Източник: WIPR.