петък, 6 март 2020 г.

Решенията за опозиции по търговски марки ще бъдат публично достъпни в Китай

Патентното ведомство на Китай оповести намерението си да публикува всички решения относно опозиции по търговски марки в страната в срок до 20 дни след тяхното излизане.
Единственият вариант това да не се случи е ако страните по производството определят решението, като съдържащо конфиденциална информация. В този случай ведомството ще преценява дали решението може да бъде публикувано или не.
Целта на промените е да осветлят още повече практиката по заявяване и регистрация на търговски марки в страната.
Източник: WIPR.