сряда, 25 март 2020 г.

Върховният съд в Германия блокира Единният патентен съд на ЕС

Федарелният върховен съд на Германия излезе с решение относно въпросът дали приетото в Германия законодателството за Единният патентен съд на ЕС е конституционно съобразено.
Според съда това не е така. Причината е във факта, че решението за утвърждаването на това законодателство не е прието с мнозинство от две трети, както изисква конституцията на страната в случаи на примане на международно законодателство. В случаи в които има трансфер на правомощия от национален към международен орган, както това е при Единният патентен съд, се изисква мнозинство от две трети.
Това реално може да сложи край на инициативата за Единният патентен съд. Макар Германия да може да прегласува решението си в парламента, това най-вероятно ще изисква много време, време през което и други държави могат да отхвърлят това законодателство.

Източник: WIPR.