четвъртък, 29 април 2010 г.

Decisions of the Appeal Board of the OHIM - Решения на Апелативният борд към OHIM


OHIM публикува нови решения на Апелативния борд относно казуси с търговски марки.
Решенията касаят следните дела:

1. Decision of the Second Board of Appeal of 26 February 2010 in case R 0446/2006-2 OMNICARE/OMICARE [Fig. Mark] (English)- информация за решението може да откриете тук.

2. Decision of the First Board of Appeal of 26 January 2010 in case R 0109/2009-1 SPORTSWORLD INTERNATIONAL [Fig. Mark]/SPORT WORLD [Fig. Mark] et al . (English- информация за решението може да откриете тук.

3. Decision of the Fourth Board of Appeal of 4 March 2010 in case R 1423/2008-4 ice coffee [fig. Mark]/ice coffee frappé [fig. Mark] (English)- информация за решението може да откриете тук.

4. Decision of the Second Board of Appeal of 18 February 2010 in case R 1583/2009-2 B-RELAXED (English- информация за решението може да откриете тук.

English version

OHIM published new decisions of the Appeal Board concerning the case of trademarks.
Decisions relating to the following: