понеделник, 19 април 2010 г.

Chelsea has a trademark JOSE MOURINHO - Челси притежава търговска марка JOSE MOURINHO


Вестник Guardian съобщава новината за това, че името на известният треньор по футбол JOSE MOURINHO е регистрирана търговска марка притежание на футболен клуб Челси.
В момента José Mourinho е треньор на Интер Милано но през 2007 година, когато е бил на работа в Челси, дава писмено разрешение футболният клуб да регистрира международни марки, както за името му, така и за подписът му.
Международните марките може да откриете тук и тук.
Освен тях Челси е регистрирал и две европейски марки за името и подписът на José Mourinho, тях може да откриете тук и тук.
Всяка една от марките е регистрирана за различни стоки, като бижута, спортни облекла, козметика и тн.
По този начин популярният треньор няма да може да използва за комерсиални цели собственото си име и подпис. Интересен казус. Макар и да дава разрешение на Челси за регистрацията на името и подписът му, дали това може да попречи на José Mourinho да ползва собственото си име и подпис. Не би ли имало объркване в потребителите по отношение на продуктите означени с името José Mourinho, тъй като потребителя най-вероятно ще заключи, че тези продукти са одобрени от треньора, което в действителност няма да бъде така.

English version

Guardian, reported the news that the name of the famous football coach JOSE MOURINHO is a registered trademark owned by Chelsea football club.
Currently José Mourinho is the coach of Inter Milan but in 2007 when he was working in Chelsea, gives written permission to the football club for two registration of marks for both his name and for his signature.
International marks can be found here and here.
Besides them, and Chelsea has two European marks for name and signature of José Mourinho, they can be found here and here.
Each mark is registered for various goods as jewelry, sportswear, cosmetics and so on.
Thus, the popular coach is not allowed to use for commercial purposes his own name and signature. Interesting case. While Mourinho
authorized Chelsea for registration, if it can prevent him from using his own name and signature. There may be confusion in the consumer regarding the products, labeled with the name of José Mourinho, as the consumer will most likely conclude that these products are approved by the coach who actually will not be so.