вторник, 27 април 2010 г.

OHIM's Annual Report for 2009 - Годишен доклад на OHIM за 2009 година


OHIM публикува годишният си доклад за 2009 година, който може да откриете тук.
В доклада са изложени редица статистически данни за състоянието на търговските марки и промишлените дизайни през изминалата година.
Част от информацията засяга и работата по вземане на решения относно опозиции и тяхното обжалване.
В тази връзка е интересно да се отбележи, че Апелативния борд към OHIM е разгледал общо 1860 случая през 2009 година. В 80% от случаите Борда е потвърждавал първоначалните решения.
Случаите разгледани от Европейския съд са били 200.

English version

OHIM publishes its annual report for 2009, which can be found here.
The report sets out a number of statistics about the state of trademarks and industrial designs in the past year.
Some of the information concerns and work on making decisions about oppositions and
appeals.
It is interesting to note that the Appeal Board to OHIM examined a total of 1860 cases in 2009. In 80% of cases the Board has confirmed the original decision.
The cases examined by the European Court have been 200.