петък, 23 април 2010 г.

The Museum of Brands - Музей на търговските марки


Интелектуалната собственост често е тясно свързана с редица други дейности, като маркетинга например.
От тази гледна точка е интересно да научим за съществуването на The Museum of Brands в Лондон, Великобритания.
В този музей са изложени над 12 000 обекта касаещи търговски марки, дизайни на опаковки, рекламни материали и тн. Те проследяват развитието на едни от най-известните марки в света през годините.
Някои от спонсорите на музеят са Nestlé, Vodafone, Cadbury Trebor Bassett и др.
Интернет страницата на музея може да откриете тук, а адресът му в Лондон тук.

English version

Intellectual property is often closely linked with many other activities such as marketing.
From this perspective it is interesting to learn of the existence of The Museum of Brands in London.
In this museum are exposed over 12 000 objects relating to trademarks, packaging designs, promotional materials and so on. They tracked the development of some of the best known brands in the world over the years.
Some of the sponsors of the museum are Nestlé, Vodafone, Cadbury Trebor Bassett and others.
The website of the museum can be found here, and his address in London here.