сряда, 28 април 2010 г.

Elan will sue Apple for the iPad - Elan ще съди Apple и за iPad


Редица информационни източници съобщиха новината за желанието на тайванската IT компания Elan да заведе съдебно дело за нарушаване на права върху патент за тъчскрийн технология срещу Apple.
Делото ще бъде заведено за използваната от Apple тъчскрийн технология в новият продукт на компанията iPad. Elan вече имат едно заведено дело срещу американската компания за нарушаване на патент за същата технология използвана в iPhone и iPod.
Прави впечатление че към настоящият момент почти всеки нов високотехнологичен продукт е заплашван от съдебни дела в чиято основа стоят патенти. В условията на световна финансова криза подобни дела може да се окажат решаващи в конкурентната борба за завземане на лидерска позиция на пазара.
Така че изводът който може да бъде направен е- IT войните продължават с пълна сила. Кой ще бъде победител- зависи от наличието на стратегически поглед и правилна преценка.

English version

Several information sources have reported the news of the desire of Taiwan IT company Elan to institute proceedings for infringement of patents for touchscreen technology against Apple.
The case will be brought to the used by Apple a touch screen technology in the new product iPad. Elan already have a lawsuit against the U.S. company for infringement of a patent for the same technology used in iPhone and iPod.
It is striking that at the present almost every new high-tech product is threatened by lawsuits in which stand on patents. In terms of the global financial crisis similar actions may be decisive in the competitive struggle to seize market leadership.
So the conclusion can be made is - IT wars continue in full force. Who will be the winner, it's subject to the availability of strategic vision and adequate examination.