понеделник, 29 август 2011 г.

New fees for designation of the EU in the international application for designs - Нови такси за посочване на ЕС в международни заявки за дизайни


WIPO обяви нови индивидуални такси за посочване на Европейския съюз в международни заявки за промишлени дизайни.
Таксите са както следва:
- за заявка на дизайни- 67 швейцарски франка за всеки дизайн;
- за подновяване на закрилата- 34 швейцарски франка за всеки дизайн;
Тези такси влизат в сила от 1 октомври 2011.

English version

WIPO announced new individual fees for designation of the European Union in international applications for industrial designs.
Fees are as follows:
- Application for design-67 Swiss francs for each design;
- Renewal of protection-34 Swiss francs for each design;
These charges come into force on 1 October 2011.