петък, 13 януари 2012 г.

Marc O’ Polo срещу Esprit - Marc O 'Polo against Esprit


Marc O’ Polo International Gmb притежава следната по-ранна марка за клас 18 и 25:Esprit International LP подава заявка за следната европейска марка в същите класове:

Според решението на Европейския съд между двете марки съществува сходство. По-ранната марка може да бъде възприета, като буквата Е или С ( както е възприята от First BoA и the German Trademark and Patent Office).
Заявената марка може да се възприеме като буквата Е или като абстрактна форма. Очертанията на джоба на панталона са банална форма и няма да привлекът вниманието на потребителя.
Поради това за част от публиката марките са визуално сходни, фонетично сходни или несходни и концептуално неутрални. Съществува възможност от объркване на тези потребители възприемащи марките, като буквата Е.

English version

Marc O 'Polo International Gmb has the following earlier trade mark in Class 18 and 25:

Esprit International LP filed an application for the following European brand in the same class:

According to the decision of the European Court of Justice between two marks, similarity exists. The earlier mark may be perceived by the letter E or C (as deter from First BoA and the German Trademark and Patent Office).
The applied for CTM can be interpreted as an Е or as an abstract pattern. The outline of the pants’ pocket is a simple and banal geometric form and will not catch the consumer’s attention.
Accordingly, for part of the relevant public, there is a visual similarity, a phonetic similarity or dissimilarity and a neutral concept. Thus, there is a likelihood of confusion for the part of the public which interprets both signs as an Е.