петък, 25 януари 2013 г.

WIPO - промяна на MM бланки за заявяване на международни марки - WIPO - Amandment of MM forms for international trademark applications

WIPO съобщава за промени в ММ бланките, използвани при заявяване на международни марки.
Основните промени засягат посочването на предпочитано средство за комуникация, както и начина на посочване на стоките и услугите.
Обобщено промените са:
- items 2, 4 and 10 in forms MM1, MM2 and MM3;
– items 2, 3 and 5 in form MM4;
– items 3, 5 and 6 in form MM5;
– items 3 and 5 in form MM6;
– item 3 in form MM7;
– items 3 and 4 in form MM8;
– items 3 and 5 in form MM9;
– item 3 in forms MM10 and MM12;
– items 3, 4 and 6 in form MM13;
– item 3 in forms MM14 and MM15;
– items 2, 3 and 6 in form MM16; and
– item (5) in form MM17.

Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reported changes in MM form used in applying for international brands.
The main changes concern the designation of a preferred means of communication, and an indication of how goods and services.
In summary the changes are:
-  items 2, 4 and 10 in forms MM1, MM2 and MM3;
– items 2, 3 and 5 in form MM4;
– items 3, 5 and 6 in form MM5;
– items 3 and 5 in form MM6;
– item 3 in form MM7;
– items 3 and 4 in form MM8;
– items 3 and 5 in form MM9;
– item 3 in forms MM10 and MM12;
– items 3, 4 and 6 in form MM13;
– item 3 in forms MM14 and MM15;
– items 2, 3 and 6 in form MM16; and
– item (5) in form MM17.

More information can be found here.