сряда, 23 януари 2013 г.

Немското патентно ведомство няма да промени практиката си след IP Translator - German Patent Office will not change it's practice after the IP Traslator

Патентното ведомство на Германия излезе с прес съобщение, с което обявява, че няма да промени своята практика с оглед решението на Европейския съд по делото IP Translator. Ведомството не счита за нужно заявителите на марки да подават декларации, за заглавието на класа включва всички стоки и услуги от класификацията. Според ведомството подобна практика е опасна от законова гледна точка.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The German Patent and trademark Office issued a press release declaring that the Office will not change its practice as a consequence of the European Court's decision in the case IP Translator. The Office does not consider that it's necessary a separate declaration by the applicant to the effect that in cases of the coverage of the class heading all alphabetical terms under that class are meant to be covered.
According to the department such practice is dangerous from a legal standpoint.
More information can be found here.