вторник, 8 януари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Заявките за регистрации за интелектуална собственост продължават да растат, Китай на първо място по патентни заявки. За повече информация тук.

2. Патентната спогодба между Apple и HTC изключва дизайна на устройствата.  За повече информация тук.

3. Звукова марка: Apple най-накрая защити с търговска марка стартовата си мелодия.  За повече информация тук.

 Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Applications for registration of intellectual property rights continue to grow, China ranks first in patent applications. For more info click here
2. The patent agreement between Apple and HTC not includes designs= For more information here.
3. Sound trademark: Apple finally protects with a trademark its starting tune. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.