четвъртък, 3 януари 2013 г.

Гръцки мандарини защитени в Европа - Greek mandarin protected in Europe

Европейската комисия взе решение за регистрация на нова европейско географско означение.
Става дума за специфични гръцки мандарини отглеждани на остров Хиос и носещи наименованието Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou).
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission took decision for registration of a new European Geographical indication. 
It is speaking of  specific kind of Greece mandarins from Chiou Island, which are called  Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou).
More information can be found here.