петък, 1 ноември 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Перспективи пред развитието на иновациите в ICT сектора в България бяха представени в БТПП.  За повече информация тук.

2.   Преразглеждане на изискванията за подаване на отделни заявки (изменение на правилата 36, 38 и 135 от ЕПК).  За повече информация тук.

3. Патентна реформа в американското законодателство.  За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Prospects for the development of innovation in the ICT sector in Bulgaria presented in BCCI. For more information here.

2. Revision of the requirements for the filing of divisional applications (amendment of Rules 36, 38, and 135 EPC) . For more information here.

3. The Patent reform in U.S. legislation. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.