петък, 22 ноември 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Време е за разумни реформи в сферата на технологичните патенти. За повече информация тук. 

2.  Когато независимите патентни претенции наистина работят? За повече информация тук.

3. Сканирането на книги от Google е „Fair Use“, постанови съдът в знаковия процес. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. It's time for sensible reforms in field of technology patents. For more information here.

2. When the independent patent claims really work? For more information here.

3. Scanning books from Google is a "Fair Use", the court ruled in a law case. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.