вторник, 15 ноември 2016 г.

Нови такси за регистрация на международни марки за САЩ

WIPO съобщава за въвеждането на нови индивидуални такси за регистрация на международни марки за САЩ. Таксите са както следва:
Новите такси влизат в сила считано от 14.01.2017г.
Повече информация тук.