понеделник, 6 февруари 2017 г.

Сблъсък на шотландски кланове - решение на Общия съд на ЕС

Marques Class 46 съобщава за интересно решение на Общия съд на ЕС по дело T-250/15, Speciality Drinks Ltd срещу EUIPO. Казусът касае опит за регистрация на европейска словна марка CLAN за клас 33 "Алкохолни напитки (с изключение на бира и вино); но доколкото уиски ликьори се отнасят само до шотландско уиски и шотландско уиски, базирани на ликьори, произведени в Шотландия ".
Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна марка CLAN MACGREGOR за същите стоки.
Според заявителят на по-късната марка, релевантната публика ще положи повишено внимание при покупката на въпросните стоки, поради факта, че те са традиционни и се консумират от ценители. Съдът отхвърля тези доводи, тъй като те не са подкрепени с доказателства.
Според съдът марките са сходни визуално в ниска степен поради наличието на идентични думи CLAN.
В концептуално отношение съдът приема марките за сходни, думата CLAN се асоциира с група хора принадлежащи към една общност, семейство.
Доводът на заявителя за това че редица производители използвали думата CLAN заедно със съответната фамилия е отхвърлен, тъй като в случая заявената марка не включнва различна фамилия, която да я разграничи от по-ранната марка, поради което наличното сходство между марките е достатъчно за потвърждаване на опозицията.