четвъртък, 31 юли 2014 г.

Китай се присъедини към споразумението от Пекин - China acceded to the Beijing Treaty

WIPO съобщава за присъединяването на Китай към споразумението от Пекин за аудио-визуалните изпълнения. 
Китай е направила две декларации във връзка със споразумението:
- Член 11(1) и (2) няма да са обвързващи за страната;
- Хонг Конг няма да е част от споразумението за момента;

English version

WIPO reports about China's accession to the Beijing  Treaty on audio-visual performances.  
China has made two declarations with regard to this Agreement:
- Article 11 (1) and (2) will not be binding for the country;
- Hong Kong will not be part of the Treaty for the time being;