понеделник, 21 юли 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Зелен доклад за закрилата на географските означения за неселскостопански продукти. За повече информация тук. 


 2.  Три неща, които всеки предприемач трябва да знае за патентния риск. За повече информация тук. 

3. EПВ и Испания продължават своето сътрудничество за Латинска Америка. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Green Paper on the protection of geographical indications for non-agricultural products. For more information here.

2. Three things every entrepreneur should know about patent risk. For more information here.
 
3. EPO and Spain continue their cooperation in Latin America. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.