вторник, 15 юли 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Еврокомисар Нели Крус: Единният пазар жадува за реформи в сферата на авторското право. За повече информация тук.

2. Когато Cornish Pasty (географските означения) срещнат Feta Cheese (наименованията за произход) За повече информация тук. 

3. Microsoft стартира портал за интелектуална собственост в подкрепа на иноваторите от Африка. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Commissioner Neelie Kroes: the single market craves for reforms in copyright. For more information here.

2. When Cornish Pasty (GIs) meet Feta Cheese (Appellations of Origin) More information here.

3. Microsoft launches portal for intellectual property to support innovators in Africa. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.