сряда, 30 юли 2014 г.

Някои бутилки за ликьор не могат да бъдат марки в ЕС - Some bottles of liquor can not be trademarks in the EU

Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH подава заявка за следната фигуративна европейска марка за клас 33.
OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания - член  7 (1) b) CTMR.
Решението е обжалвано. Европейският съд излезе с решение, което потвърждава решението на OHIM. Според съда, релевантните потребители в случая са немските такива, тъй като на бутилката има надпис на немски език.
Формата на бутилката не се различава значително от тази, която е типична за съответната индустрия. Освен това надписа “echte Kroatzbeere” или “истински боровинки” подсилва липсата на отличителност на марката.

English version

Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH applied for the following European figurative mark for Class 33. OHIM refused the registration of the trademark on absolute grounds - Article 7 (1) b) CTMR.
The decision was appealed. The European Court issued a decision that upheld the OHIM one. According to the court, the relevant public in this case is the German one, as the bottle is labeled in German.
The shape of the bottle is not significantly different from that which is typical for the industry. Moreover, the inscription "echte Kroatzbeere" or "real blueberries" strengthen the lack of distinctiveness.