петък, 12 август 2016 г.

Нов опит за регистрация на Oktoberfest, като търговска марка в ЕС

WIPR съобщава за нов опит на град Мюнхен да регистрира европейска марка Oktoberfest. Предишният опит за регистрация на такава марка получи отказ на абсолютни основания - липса на отличителност.
Този път представителите по индустриална собственост на града са приготвили доказателства за придобита отличителност на Oktoberfest, който е най-големият фестивал за бира в света.
Ще очакваме с интерес решението на EUIPO, тъй като регистрацията на подобни марки е изключително трудна поради факта, че те са били използвани свободно дълги години, станали са описателни и напълно неотличителни за съответните стоки и услуги. 
Въпреки това според законодателството на ЕС ако бъдат приведени доказателства за придобита вторична отличителност на знака, той може да получи регистрация.