понеделник, 26 февруари 2018 г.

JUWEL не може да бъде европейска марка

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело T-31/16; adp Gauselmann GmbH v EUIPO.
Делото касае опит за регистрация на европейска марка JUWEL за класове 9, 29, 41.
EUIPO отказва регистрация на марката на абсолютни основания, член 7(1)(b) и (c) EUTMR.
Марката се състой от немската дума JUWEL, която в превод има две значения - скъпоценен камък и нещо скъпоценно.
Според ведомството марката се отказва не на основание директна описателност, а на база липса на отличителност, тъй като марката предава значение на стоките, като скъпоценни, ценни.
Съдът потвърждава това решение.
Източник: Alicante news.