понеделник, 19 февруари 2018 г.

‘Swiss Military’ - между бизнесът и армията

Федералният Административен съд в Швейцария излезе с решение по дело между швейцарската армия и производителят на часовници Charmex, който притежава регистрирана марка ‘Swiss Military’ от 2005 година.
През 2012 армията опитва да регистрира идентична марка за идентични и сходни стоки, срещу който опит Charmex подава опозиция.
Патентното ведомство потвърждава опозицията и отхвърля заявката на армията, която обжалва.
Според решението на съба обаче, швейцарската армия има право да регистрира такава марка и само тя има право да я използва. Съдът счита, че няма доказателства, че потребителите свързват ‘Swiss Military’с производителя на часовници, а не с армията.
За Charmex това решение е неприемливо, тъй като до момента армията не е проявявала никакъв интерес към подобна марка, освен това компанията е инвестирала средства за нейното развитие през годините.
Според информация опитите на компанията да получи разрешение от армията за продължаване използването на марката са неуспешни.
Източник: WIPR.