петък, 27 април 2018 г.

Афганистан се присъедини към Мадридския протокол

WIPO съобщава за присъединяването на Афганистан към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки. По този начин страната става 101 държава членка на Мадридската система. Протоколът влиза в сила за страната от 26.06.2018.
Повече информация може да откриете тук.